Το παρόν manual δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τον εκκαθαριστή-χρήστη του PaySlip.