Αναφορές Οργανογράμματος:

Στις αναφορές οργανογράμματος παρουσιάζονται στους χρήστες του CloudHR οι αναφορές που σχετίζονται με το οργανόγραμμα της εταιρίας.

Οι αναφορές οργανογράμματος βρίσκονται απο το κεντρικό γκρί μενού Αναφορές και στο dropdown μενού που εμφανίζεται Αναφορές οργανογράμματος.

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται η καρτέλα με τις γενικές παραμέτρους των αναφορών.

Αποτελέσματα αναφορών:

Τα αποτελέσματα των αναφορών οργανογράμματος με στελέχωση έχουν την παρακάτω μορφή:

Τα αποτελέσματα οργανογράμματος χωρίς στελέχωση θα εμφανιστούν έτσι: