Καταχώρηση Αναδρομικών ποσών

Σε αυτή την ενέργεια ο εκκαθαριστής-χρήστης περνάει τα στοιχεία που αφορούν τα αναδρομικά που δικαιούται ο υπάλληλος και θα συνυπολογιστούν (προσμετρηθούν) στη μισθοδοσία του.Αναλυτικότερη επεξήγηση της καρτέλας στο κεφάλαιο