Γενικά 

Οι άδειες ανάλογα με τον τύπο τους εντάσσονται σε κατηγορίες που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Συχνές κατηγορίες αδειών είναι η "Κανονική" ή "Γονική" κτλ.. Ανάλογα με τον οργανισμό ή την εταιρεία οι κατηγορίες αδειών που χρησιμοποιούνται μπορεί να διαφέρουν. Γιαυτό και ο χρήστης του συστήματος έχει την δυνατότητα να εισάγει και να μεταβαλει τις κατηγορίες αδειών. 

Επισκόπηση των κατηγοριών των αδειών

Για να δούμε ποιες είναι οι υπάρχουσες κατηγορίες αδειών αρκεί να ακολουθήσουμε να παρακάτω

Πατώντας στον σύνδεσμο ανοίγει η σελίδα "Διαχείριση κατηγοριών αδειών" . 

Στην σελίδα αυτή μπορούμε να δούμε ή να αναζητήσουμε όλες τις κατηγορίες αδειών που υπάρχουν στο σύστημα. 

Επεξεργασία υπάρχουσας κατηγορίας αδειών

Για να επεξεργαστούμε μία υπάρχουσα κατηγορία αδειών αρκεί να πατήσουμε το εικονίδιο με το "μολυβάκι" που εμφανίζεται στα δεξιά κάθε κατηγορίας. 

Έτσι θα μεταφερθούμε στην καρτέλα που μας δείχνει τα στοιχεία κάθε άδειας. Πατώντας επεξεργασία μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο της περιγραφής ή/και το εμφανιζόμενο όνομα. 

Οι αλλαγές που θα κάνετε θα γίνουν και για όλες τις άδειες που έχετε ήδη καταχωρήσει και ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία που μεταβάλετε.

Διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας αδειών

H διαγραφή μίας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει καμία άδεια σε κάνεναν υπάλληλο που να ανήκει στην κατηγορία που να θέλετε να διαγράψετε. 

Στην περίπτωση αυτή μαζί με την επεξεργασία εμφανίζετε και έναν κόκκινο κουμπί που γράφει "Διαγραφή". Η διαγραφή είναι πάντα οριστική. 

Εισαγωγή νέας κατηγορίας αδειών

Για να εισάγετε μία νέα κατηγορία αδειών αρκεί από την κεντρική σελίδα Διαχείριση κατηγοριών αδειών να πατήσετε το μπλέ κουμπί επάνω δεξιά που γράφει Εισαγωγή νέου τύπου άδειας

Πατώντας το θα μεταφερθείτε σε μία κενή καρτέλα στοιχείων κατηγορίας αδείας, που μπορείτε να συμπληρώσετε με τα στοιχεία που επιθυμείτε.  

Όταν συμπληρωθούν τα στοιχεία της νέας άδειας κάνετε Αποθήκευση.