Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 36 Next »

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει το χρήστης του PaySlip. Δημιουργήθηκε με σκοπό την ομαλή ένταξη του χρήστη στο PaySlip καθώς θεωρείται ιδανικό για να θέσει σε εφαρμογή τα εργαλεία του προγράμματος αλλά και για την εξοικείωση του σε αυτά. Κατορθώνοντας με την ύπαρξη των  αναλυτικών παραδειγμάτων και εικόνων να  οδηγηθεί επιτυχώς στην κατανόηση του προγράμματος και να  οδηγηθεί στο θεμιτό αποτέλεσμα της άριστη γνώσης του και εξειδίκευσης του σε αυτό.

Συνοπτικά οι στόχοι του τεχνικού φυλλαδίου (Manual) προγράμματος PaySlip είναι :
Θα μπορεί o χειριστής του προγράμματος να εισάγει πληροφορίες για την εταιρεία που έχει προμηθευτεί το πρόγραμμα

Θα μπορεί o χειριστής του προγράμματος να εισάγει νέους μισθοδοτούμενους άλλα και όλα τα στοιχεία που τους αφορούν

Θα γνωρίζει όλες τις λειτουργίες του προγράμματος μισθοδοσίας PaySlip  και θα τον καθιστά ικανό να εκδίδει μισθοδοσία των υπαλλήλων

Θα έρθει σε πρώτη επαφή με τις λειτουργίες που προσφέρει  το PaySlip  και θα μπορεί μέσω  των ασκήσεων &
παραδειγμάτων που βρίσκονται σε κάθε κεφάλαιο να καταλάβει τη κάθε περίπτωση πως αντιμετωπίζεται μέσω των βημάτων και των screenshots.

Θα μπορεί να εκτυπώνει τις αναφορές που χρειάζονται οι φορείς

Περιεχόμενα

  • No labels