Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


 

«Τύπος και περιεχομενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018»

ΦΕΚ: 21/Β/14-01-2019   Το έγγραφο εδώ

 

 

«Τύπος και περιεχομενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017»

ΦΕΚ: 881/Β/13-03-2018   Το έγγραφο εδώ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


 

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών

Αρ. Πρωτ : Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2018 - ΑΔΑ :  7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46   Το έγγραφο εδώ
Σχετ 1: Αριθμ. Πρωτ: 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2018 - ΑΔΑ : 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ    Το έγγραφο εδώ
Σχετ 2 : Αριθ. Πρωτ.Φ80020/45578/Δ15.780/16.06.2017 - ΑΔΑ : ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ Το έγγραφο εδώ

 

Οδηγός κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) - Φεβρουαριος 2018

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων  Το εγγραφο εδώ

 

Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύµφωνα µε το ν.4488/2017

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικων Υπαλλήλων (Αριθ. Πρωτ. 77088/3-10-2017)  Το έγγραφο εδώ

 

Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο)

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/45578/Δ15.780/16.06.2017 - ΑΔΑ : ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ  Το έγγραφο εδώ

 

Διευκρινίσεις σχετικά με του Κωδικούς ΕΑΠ  (Αρ. Πρωτ. ΕΑΠ2001702ΕΞ2017)

 Εξαιρετικά Επείγον - Ορθή Επανάληψη. Διορθώσεις στους Κωδικούς ΕΑΠ για την ασφάλιση Δημοσίου Το έγγραφο εδώ

 

Επιστολή προς ΕΑΠ με θέμα: "Κωδικοί ΕΑΠ" για την ασφάλιση Δημοσίου

Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/1179  Το έγγραφο εδώ

 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων

Αριθμ. Πρωτ: 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2018 - ΑΔΑ : 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ Το έγγραφο εδώ

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών Δ.Π.Υ..

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 17 (Αρ. πρωτ. 57 ) ΑΔΑ: 6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν Το έγγραφο εδώ

 

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Οδηγίες  (Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 5547/248 ) ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ Το έγγραφο εδώ

Για την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020, σύμφωνα με το ν. 4387/2016.

Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757) Το έγγραφο εδώ

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (Α 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (Αρ. πρωτ. 142036/0092) ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ Το έγγραφο εδώ

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 85/Β/12-05-2016 Το έγγραφο εδώ

 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Νόμος 4387/2016 ΦΕΚ Α΄ 85

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος και όλα τα σχετικά έγγραφα εδώ.

H υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020, σύμφωνα με το ν. 4387/2016. εδώ

Νόμος 4354/2015 ΦΕΚ Α΄ 176

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο νόμος και όλα τα σχετικά έγγραφα εδώ.

Νόμος 4024/2011 ΦΕΚ Α΄ 226 

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015

Ο νόμος και όλα τα σχετικά έγγραφα εδώ.

 

Υπουργείο Οικονομικών


 

ΕΑΠ - Προς τους εκκαθαριστές της Κεντρικής Διοίκησης: Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας (xml) για την προπληρωμή αποδοχών Ιανουαρίου 2019

Αρ.Πρωτ. ΕΑΠ2006322ΕΞ2018  Το έγγραφο εδώ

 

 

ΕΑΠ - Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή στης οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης στο σύστημα της Εννιαίας Αρχής Πληρωμών.

Αρ.Πρωτ. ΕΑΠ2003988ΕΞ2018  Το έγγραφο εδώ

 

ΕΑΠ - Κωδικοποίηση Οικονομικής Ταξινόμησης

Πίνακας xls αναρτημένος στην σελίδα της ΕΑΠ στο https://www.minfin.gr/web/guest/-/epharmoge-eniaias-arches-pleromes.  Το έγγραφο εδώ

 

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού προϋπολογισμού.

Απόφαση (ΦΕΚ, αρ. 3240 Β, 7/08/2018 Αριθμός απόφασης 2/58493/ΔΠΓΚ (Διευθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης)) Το έγγραφο εδώ

 

Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης 

Προεδρικό Διάταγμα υπ'αρθμ. 54 - (ΦΕΚ, αρ. 103 13/06/2018). Το έγγραφο εδώ

 

ΕΑΠ - Νέοι κωδικοί ΕΑΠ για την απόδοση των εισφορών για την όλες τις ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ . Το έγγραφο εδώ

 

ΕΑΠ - Νέοι κωδικοί ΕΑΠ για την απόδοση των εισφορών για την Σύνταξη Δημοσίου. Το έγγραφο εδώ

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (Αρ. πρωτ. 142036/0092) ΑΔΑ: ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ

  • ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (Α 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.  εδώ

 

Απόφαση  (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 4005Β, Αριθμός απόφασης 111482/0092)

  • Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη  εδώ

 

"Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού τον ΝΠΔΔ" (5/12/2016 ΑΔΑ: ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8 )

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ολόκληρο το έγγραφο εδω

 

Εγκύκλιοι και γενικά έγγραφα ΙΚΑ


Εγκύκλιος 63/2014 - Απεικόνιση στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑΠΙΤ εδω

Εγκύκλιος 45/2014 - Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ'εφαρμογή του ν.4254/2014 εδω

Εγκύκλιος 17/2014 - Απεικόνιση στην ΑΠΔ των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην ΑΠΔ μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών εδω

Εγκύκλιος 7/2014 - Ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εδω

Εγκύκλιος 49/2013 - Σχετικά με την εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του ΟΑΕΔ εδω

Εγκύκλιος 13/2013 - Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών "παλαιών" και "νέων" ασφαλισμένων εδω

Γενικό Έγγραφο ΤΟΟ/500/572/-01/03/2013 - Σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης ασφαλισμένων ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ εδω

Εγκύκλιος 77/2008 - Ένταξη κλάδου σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ εδώ

Εγκύκλιος 95/2007 - Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου σύνταξης επί ποσού 140,80 € του Ν.3513/06.εδώ

Εγκύκλιος 08/2002 - Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς κοινής ωφέλειας. εδώ

ΑΠΔ Τεχνικές Προδιαγραφές 2001 - εδώ

 

Άλλες πηγές


 

  File Modified
Microsoft Word 97 Document Αναλυση Πακέτων Κάλυψης.doc 12 Jan, 2015 by Kotoula
PDF File 2011_ΥΠΕΚΑ_ΥΑ_23411_2131_30.12.2011_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΠ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΟΖΛΛ-57Γ-signed-1.pdf 12 Jan, 2015 by Kotoula
PDF File Γραμμογράφηση του νέου ηλεκτρονικού αρχείου εισφορών.pdf 12 Jan, 2015 by Kotoula
Microsoft Word 97 Document 2013_Αναλυτικές οδηγίες αλλαγών υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου για το 2014_14.11.2013.doc 12 Jan, 2015 by Kotoula
PDF File Αρχείο εισφορών μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ_2012.pdf 12 Jan, 2015 by Kotoula
PDF File Αρχείο εισφορών μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ_2013.pdf 12 Jan, 2015 by Kotoula
PDF File Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων 2013.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Ενιαία Αρχή Πληρωμών (2011) -Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας - Διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΟΑΕΔ (2013) - Διαδικασίες προσλήψεων καταβολής επιχορήγησης στο πρόγραμμα Κοινοφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες Φορείς για 27.948 θέσεις.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΟΑΕΔ (2013) - Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΦΕΚ B 2901_ΚΥΑ3.24641Oικ3.1574).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας ΜΤΠΥ (2012) - Κρατήσεις επί των αποδοχών μετόχων και μη μετόχων του Ταμείου και επί των δαπανών υπηρεσιών που υπάγονται στο ΥΥΚΑ.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας ΜΤΠΥ (2012) - Κρατήσεις Υπερ ΜΤΠΥ μετά την ισχύ των Ν.4024.2011 και Ν.4052.2012.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας ΜΤΠΥ (2012) - Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας ΜΤΠΥ (2012) - Κράτηση 4% υπέρ ΜΤΠΥ στο επίδομα θέσης ευθύνης του αρ. 18 του Ν.4024.2011.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (2011) - Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο - Φορολογικές ρυθμίσεις (Ν4024_ΦΕΚ Α226).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (2011) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-15 (Ν3986_ΦΕΚ_152Α).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (2012) - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Ν4093_ΦΕΚ Α222).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (2013) - Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και θεμάτων αρμοδιότητας Υπ.Οικονομικών (Ν.4110 ΦΕΚ Α17 23.01.2013).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΓΔΕ (2013) - Εκπτώσεις από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Ειδικές Εισφορές αρ. 38 ν3986.2011 και φόρος εισοδήματος.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΓΔΕ (2013) - Παρακράτηση φόρου και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986.2011 στα εισοδήματα από 1.1.2013 (ΠΟΛ1010 25.01.2013).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΛΚ (2011) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4024.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΛΚ (2012) - Καθορισμός αποδοχών Δικηγόρων με έμμισθη εντολή σε φορείς του Ν.4024.2011 (ΟΙΚ2_17132_0022).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΛΚ (2012) - Καθορισμός αποδοχών ΕΕΠ και Δικηγόρων με έμμισθη εντολή σε Ανεξάρτητες Αρχές ΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς ΕΛΤΕ (ΥΠΟΙΚ_ΟΙΚ2_17127_0022).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΛΚ (2012) - Καθορισμός αποδοχών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (ΟΙΚ.2_13917_0022_17.02.2012).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας (2004) - Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων κι άλλες διατάξεις (επίδομα αδείας) (Ν.3302 ΦΕΚ Α267).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας (2005) - Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν.3302.2004 (Επίδομα Αδείας).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας (2005) - Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης κλπ. υπερωρίες (Ν.3385 ΦΕΚ Α210).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Εργασίας-Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (2013) - Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης και Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών (ΑΠ.3068 30.04.2013).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (2012) - Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (2012) (N.4038_ΦΕΚ Α14).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (1994) - Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238 ΦΕΚ Α151).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΕΤΑΑ (2010) - Οδηγίες για το νέο τρόπο δήλωσης και πληρωμής των εισφορών.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΙΚΑ (2009) - Εγκύκλιος - Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620.2007 στο επίδομα θέσης ευθύνης (Εγκ.Αρ. 14 Α40.1.17.02.2009).pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΤΣΑΥ (2008) - Oδηγίες κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών υπέρ του TΣAY από 1.1.2008.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
Microsoft Word Document Υπ. Εργασίας ΕΤΕΑ (2014) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 1 _ 5 του ν.4225-2014 (ΦΕΚ2, Α') (3405-1354-010-17-1-14).docx 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΟΑΕΔ (2013) - Δημόσια πρόσκληση για πρόγραμμα Κοινοφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 27.948 θέσεις.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΜΤΠΥ - Πίνακας κρατήσεων υπερ ΜΤΠΥ στις αποδοχές των μετόχων του ταμείου.pdf 12 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών ΓΔΕΕ (2012) - Παρακράτηση φόρου και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986.2011 στα εισοδήματα (ΠΟΛ1224 21.12.2012).pdf 13 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File Υπ.Οικονομικών (2014) - Επέκταση ισχύος Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης - Ν.4305.2014 άρθ. 52.pdf 23 Jan, 2015 by Kelly Markou
PDF File 20130919_organosi_kodikopoiisi_prosontologiou.pdf 26 Jan, 2015 by Kotoula
PDF File Υπ. Εσωτ. Δημόσιας Διοίκησης (2007) - Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν.3528 (ΦΕΚ 26, Α 09.02.2007) .pdf 09 Feb, 2015 by Maria Ralli
PDF File Υπ. Διοικ. Μετ (ενημ. 2014) - ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ.pdf 09 Feb, 2015 by Maria Ralli
PDF File ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΥΚΑ.pdf 12 Feb, 2015 by Kotoula
PDF File ΥΠΔΜΗΔ (2011) Εφαρμοστική Εγκύκλιος - Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βασει των μεταβατικών διατάξεων (αρ.28 Ν.4024.2011).pdf 19 Feb, 2015 by Maria Ralli
PDF File ΙΚΑ (2014) - Γενικό Έγγραφο - Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 01.2015 έως 12.2015 (ΓΕΝ Ε40_941_24.12.2014).pdf 20 Feb, 2015 by Maria Ralli
PDF File Υπ. Εργασίας (2012) Διευκρινήσεις επί της προβλεπόμενης από το άρθρο 38 παρ. 2 περιπτ.β΄ ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ στους Νομικούς Συμβούλους Β4Σ6Λ-Θ2Υ.pdf 20 Feb, 2015 by Maria Ralli
PDF File EG_17_2014.pdf 11 Mar, 2015 by Kotoula
PDF File Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 2 κεφαλαίου του ν.4024-2011 (ΦΕΚ 226-Α).pdf 12 Mar, 2015 by Dimitris Prassakis
PDF File GEN_G99_1_112_5-6-2012.pdf 13 Mar, 2015 by Dimitris Prassakis
PDF File Υπ. Εργασίας (2014) - Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία (ΦΕΚ Α' 2/2014).pdf 26 Mar, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΙΚΑ - Εγκύκλιος 13-2013 - Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών παλαιών και νέων ασφαλισμένων.pdf 17 Apr, 2015 by Kelly Markou
PDF File ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2015TSMEDE.pdf 09 Sep, 2015 by Kotoula
PDF File 2016_ΥΠΟΙΚ_ΠΟΛ 1064_30.05.2012_Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986_2011 στα εισοδήματα 6ΧΜΙΗ-5ΔΧ.pdf 03 Jun, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2013_Ν.4172_ΦΕΚ_167Α_23.07.2013_ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046.2012, ΤΟΥ Ν.4093.2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4127.2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ..pdf 03 Jun, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2011_ΠΟΛ 1157_21.07.2011_Υποβολή Των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου κλπ.pdf 03 Jun, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2011_Ν.3986_ΦΕΚ_152Α_Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.pdf 03 Jun, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2016_Ν.4389_ΦΕΚ_94Α_27.05.2016_Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις..pdf 03 Jun, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2016 ΥΠΕΚΑΚΑ - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387.2016, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0.pdf 06 Jul, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2016 ETEA - Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387.12-5.2016 6ΛΩΩΡΕΩ-Ψ9Ω.pdf 08 Jul, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.pdf 08 Jul, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2010_Ν.3863_ΦΕΚ_115Α_15.07.2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις.pdf 12 Sep, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2005_Ν.3385_ΦΕΚ_210Α_19.08.2005_Ρυθμίσεις για την προώθηση της απσχόλησης κλπ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ.pdf 12 Sep, 2016 by Maria Ralli
PDF File 2015_Ν.4354_ΦΕΚ_176Α_16.12.2015_Νέες Μισθολογικές Ρυθμίσεις.pdf 12 Jan, 2017 by Maria Ralli
PDF File FEK_B_4458_30_12_16.pdf 17 Jan, 2017 by Kotoula
PDF File 2016 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ του Ν.4354-2015.pdf 19 Jan, 2017 by Maria Ralli
PDF File 2016 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024-2011 και 4052-2012.pdf 19 Jan, 2017 by Maria Ralli
PDF File 2016.12.05 Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (1).pdf 30 Jan, 2017 by Kotoula
PDF File 2016.12.05 Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.pdf 01 Feb, 2017 by Kotoula
PDF File 2016.12.05 Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.pdf 01 Feb, 2017 by Kotoula
PDF File 20161205 Τροποίηση του κώδικα.pdf 01 Feb, 2017 by Kotoula
PDF File ΕΦΚΑ 2017.02.14 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ.ΕΤΑΑ – Τομέας ΤΣΜΕΔΕ–Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Ω5Ζ2465ΧΠΙ-Ω7Ν.pdf τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ Ιδιωτικός Τομέας 15 Feb, 2017 by Maria Ralli
PDF File FEK_B_618_28_2_2017.pdf Βεβαιώσεις Αποδοχών 2016 13 Mar, 2017 by Kotoula
PDF File fekA38_28032017.pdf Τροποποίηση ποσοστού για βάρδιες/νυχτερινά 18 Apr, 2017 by Kotoula
PDF File 34722017_05_05.pdf Κωδικοί ΕΦΚΑ-ΕΑΠ για Σύνταξη Δημοσίου 10 May, 2017 by Kotoula
Microsoft Word 97 Document ChangeOfEAPcodes.doc Διόρθωση Κωδικών ΕΑΠ για Ασφάλιση Δημοσίου 18 May, 2017 by Kotoula
PDF File 37092017_05_17.pdf Εξαιρετικά Επείγον - Διόρθωση Κωδικών ΕΑΠ 18 May, 2017 by Kotoula
PDF File 40942017_05_31.pdf Κωδικοί ΕΦΚΑ-ΕΑΠ για ΕΦΚΑ 02 Jun, 2017 by Kotoula
PDF File efka_epikouriki_v4354.pdf Προσδιορισμός επικουρικής ασφάλισης 19 Jun, 2017 by Kotoula
PDF File autapasxoloumenoi_2017_03_28.pdf Αυταπασχολούμενοι ως μισθωτοι 18 Jul, 2017 by Kotoula
PDF File Odigies_autapasxoloumenoi_2017_02_07.pdf ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 (Αυταπασχολούμενοι ως μισθωτοι) 18 Jul, 2017 by Kotoula
PDF File MTPY_2017.pdf Νέα ποσοστά κρατήσεων ΜΤΠΥ 2017 05 Oct, 2017 by Kotoula
PDF File ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ.pdf KYA 19/12/2016 Προσδιορισμός Συντάξιμων Αποδοχών και Σχετικών Κρατήσεων... 07 Dec, 2017 by Kotoula
PDF File 2016_Ν.4387_ΦΕΚ_85Α_12.05.2016_Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού.. -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος κλπ.pdf 07 Dec, 2017 by Kotoula
PDF File FEK881_13032018_BebaioseisApodoxon.pdf 2018 ΠΟΛ 1045 ΦΕΚ 881 Β13.03.2018_Τύπος και περιεχόμενο Βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2017 14 Mar, 2018 by Maria Ralli
PDF File FEK167_23072013_tA.pdf ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 26 Mar, 2018 by Kotoula
PDF File 2018.02 ODIGOS KRATHSEON MTPY_2018.pdf 17 May, 2018 by Maria Ralli
PDF File 20180608Directive.pdf Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών 20 Jun, 2018 by Kotoula
PDF File 20170331Directives.pdf Οδηγίες : Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων 21 Jun, 2018 by Maria Ralli
PDF File fekA103-13062018.pdf Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης 19 Oct, 2018 by Kotoula
PDF File fek3240-07082018.pdf Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 19 Oct, 2018 by Kotoula
Microsoft Excel Sheet 8102018 ClassificationOfAccounts.xls 8-10-2018 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 19 Oct, 2018 by Kotoula
PDF File eapSpecifications.pdf Οδηγίες για την εφαρμογή της οικονομικής και της διοικητικής ταξινόμησης στο σύστημα της Ε.Α.Π. 24 Oct, 2018 by Kotoula
PDF File Ν3528_2007YPALKODIKAS.pdf Υπαλληλικός Κώδικας Ν.3528 ΦΕΚ 26Α' 9/2/2007 29 Nov, 2018 by Leonidas Kotoulas
PDF File N3839_2010.pdf Τροποποιήσεις Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3839 ΦΕΚ Α'51 29/03/2010 29 Nov, 2018 by Leonidas Kotoulas
PDF File 65002018-12-04.pdf EAΠ-Υποβολή αρχείων τύπος 1 ΙΑΝ2019 07 Dec, 2018 by Kotoula
PDF File 2016_02_27_N_4369.pdf Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησησς, βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων κτλ (Νόμος 4369/2016) 07 Dec, 2018 by Kotoula
PDF File 2017_N.4472_FEK_74A_19.05.2017.pdf Συνταξιοδοτικά, τροποποίηση ν.4387.2016, εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 03 Jan, 2019 by Maria Ralli
PDF File EFKA_Emmisthoi.pdf Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/20.06.2017 - Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή 15 Jan, 2019 by Kotoula
PDF File FEK21B_14012019_BebaioseisApodoxon.pdf 2019 ΦΕΚ 21 Β14.01.2019_Τύπος και περιεχόμενο Βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2018 04 Feb, 2019 by Kotoula
PDF File egkiklios6.5.2016.pdf Eγκύκλιος N. 4354.2015, 2.31029.ΔΕΠ.6.5.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 27 Mar, 2019 by Kotoula
Microsoft Word 97 Document apdtech.doc ΑΠΔ Τεχνικές Προδιαγραφές 8/11/2001 19 Jun, 2019 by Kotoula
PDF File 19.3.2019_egkyklios_efapax_902.pdf Αλλαγή βάσης αποδοχών ΕΤΕΑΕΠ 25 Jul, 2019 by Leonidas Kotoulas