Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ο Οργανισμός στο ΗR

Οργανόγραμμα εταιρείας/οργανισμού

Επεξεργασία οργανογράμματος 

Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής οργανωτικών οντοτήτων (διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία κτλ) στο οργανόγραμμα του οργανισμού. Τα χαρακτηριστικά κάθε οντότητας είναι τα εξής:

  • Μονάδα (πχ τμήμα, διεύθυνση κτλ)
  • Όνομα (πχ Τμ. Δημοσίων Σχέσεων)
  • Υπόκεινται (όπου ορίζεται η ιεραρχικά ανώτερη οντότητα)

Δίνεται η δυνατότητα διαγραφής υπάρχουσων οντοτήτων.

Δυναμική προβολή οργανογράμματος

Το οργανόγραμμα μπορεί να προβληθεί (και να εκτυπωθεί) σε οποιονδήποτε βαθμό ανάπτυξης είναι επιθυμητό. Με κλικ πάνω στα στοιχεία του οργανογράμματος αυτά "ανοίγουν" και "κλείνουν" για να δίνεται η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης πολύπλοκων οργανωτικών δομών. 

Οργανικές θέσεις

Δημιουργία οργανικών θέσεων

Εισαγωγή οργανικών θέσεων. Τα χαρακτηριστικά κάθε οργανικής θέσης είναι τα εξής:

  • Κατηγορία (πχ ΠΕ)
  • Ειδικότητα (πχ Επιμελητών)

Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών θέσεων με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

Συσχέτιση οργανικών θέσεων με εργαζόμενους

Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης κάθε οργανικής θέσης με έναν εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος και όλα του τα στοιχεία αντλείται απευθείας από το μητρώο εργαζομένων του οργανισμού. 

Συσχέτιση οργανικών θέσεων με οργανικές δομές 

Κάθε οργανική θέση μπορεί να συνδεθεί με κάποια από τις οργανωτικές δομές όπως αυτές έχουν οριστεί στο οργανόγραμμα του οργανισμού. 

Παραρτήματα οργανισμού (εφορία/εργάνη/ΙΚΑ)

Καταγραφή παραρτημάτων οργανισμού

Δίνεται η δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων των παραρτημάτων του οργανισμού όπως δηλώνονται στην εφορία και αντιστοιχούν στα στοιχεία της Εργάνης και του ΙΚΑ. 

Συσχέτιση εργαζομένων με παραρτήματα του οργανισμού

Δίνεται η δυνατότητα συσχέτισης των εργαζομένων του οργανισμού με τα παραρτήματα στα οποία ανήκουν. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στην έκδοση αναφορών και ηλεκτρονικών αρχείων (ΑΠΔ, Εργάνη)

Αναφορά ενεργού προσωπικού ανά παράρτημα

Με παράμετρο επιλογής το παράρτημα του οργανισμού παράγεται αναφορά που  

 

 

 

 

 

 

  • No labels