Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Η διαχείριση τέκνων για κάθε υπάλληλο πραγματοποιείται απο το αριστερό κεντρικό μενού. Πηγαίνουμε στην επιλογή Τέκνα του CloudHR και στην νέα σελίδα που μας ανοίγει πατάμε Εισαγωγή τέκνου.  

...

Για να καταχωρήσουμε τα έτη φοίτησης τότε επιλέγουμε Εισαγωγή ιδιότητας τέκνου και όταν ολοκληρώσουμε τις αλλαγές μας πατάμε αποθήκευσηκάνουμε αποθήκευση.

Η αρχή και το τέλος διαστήματος εξαρτάται από το πως τηρείται η διαδικασία στον αντίστοιχο φορέα. Μπορούν να καταχωρηθούν τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ανάλογα με τον κύκλο σπουδών της κάθε Σχολής) ή να ανανεώνεται κάθε έτος που θα παρέχεται η ετήσια βεβαίωση σπουδών από τον εργαζόμενο.

...