Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ημερολόγιο Εργασίας

Σε αυτή την ενέργεια ο εκκαθαριστής-χρήστης ενημερώνει το ημερολόγιο κάθε εργαζόμενου για κάθε ημερήσιο γεγονός που θα επηρεάσει τη μισθοδοσία του (απουσίες άνευ αποδοχών, απεργία κ.λπ.). Η καρτέλα που θα εμφανιστεί όταν ο εκκαθαριστής-χρήστης επιλέξει το ημερολόγιο εργασίας είναι:

Ημερολόγιο Εργασίας και επεξήγηση των πεδίων της καρτέλας 

Καταχώρηση αδειών

...

Τύπος άδειας : επιλέγετε τον τύπο άδειας της καταχώρησης 

...

Αποθήκευση : Αποθηκεύονται οι ημέρες στο ημερολόγιο.

Προβολή αδειών

Με την αποθήκευση παρουσιάζεται η Προβολή αδειών με τις ημέρες που καταχωρήθηκαν. 

...

Η εκκαθάριση του μήνα εκείνου θα κάνει την περικοπή των αποδοχών και ημερών εργασίας και ασφάλισης.

 

Αργίες
Image Modified

Ο εκκαθαριστής-χρήστης πατώντας Διαχείριση αργιών θα έχει αυτή την εικόνα:

...