Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Πρόσβαση μισθοδοτούμενου

Στο τελευταίο πεδίο της μπάρας παρέχεται δυνατότητα στον εκκαθαριστή-χρήστη του PaySlip να δώσει πρόσβαση στους μισθοδοτούμενους ώστε  να μπορούν να ενημερωθούν, να εκτυπώνουν τις μισθοδοσίες του αλλά και να επαληθεύουν τα στοιχεία που είνι καταχωρημένα στο φάκελο τους. Αναλυτικότερα στο κεφάλαιο Μισθοδοτούμενοι.
Image Added