Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Καταχώρηση Υπερωριών

Σε αυτή τη καρτέλα ο χρήστης προσθέτει τις υπερωρίες, αργίες, βάρδιες που αναλογούν στον υπάλληλο για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Αναλυτικότερα στο κεφάλαιο Μισθοδοσία υπερωριών.
Image Added