Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

H σύνδεση ενός υπαλλήλου με κάποια διοικητική μονάδα του οργανισμού γίνεται μέσα από μία διοικητική πράξη "Θέση Υπηρεσίας". 

  • Βρίσκουμε τον υπάλληλο που θέλουμε
  • Από το κάθετο μενού του υπαλλήλου επιλέγουμε Διοικητικός Φάκελος
  • Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης
  • Θέση Υπηρεσίας
  • Η τελευταία επιλογή της διοικητικής πράξης αυτής ονομάζεται Θέση στο οργανόγραμμα.
  • Εκεί επιλέγετε την θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τον εργαζόμενο. 

 

Προσοχή! 

Για να τοποθετήσετε έναν υπάλληλο σε ένα τμήμα του οργανισμού πρέπει ήδη να έχετε δημιουργήσει μία Θέση στο τμήμα αυτό.