Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Αφού έχουν καταχωρηθεί τα Βασικά στοιχεία του μισθοδοτούμενου (στοιχεία ταυτότητας, ασφαλιστικά, φορολογικά κ.λπ.) η διαχείριση αυτών και των υπολοίπων ενεργειών πραγματοποιείται από τις επιλογές επάνω αριστερά στην καρτέλα μισθοδοτούμενου τις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Table of Contents
maxLevel4

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

...

Οι επιλογές στις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ δίνουν τη δυνατότητα είτε καταχώρησης επιπλέον και σε κάποιες περιπτώσεις ειδικών παραμέτρων που επηρεάζουν την εκκαθάριση μιας μισθοδοσίας είτε εκτέλεσης εκκαθαρίσεων. 

...